Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor – Tengberts

Dessa villkor som gäller mellan säljare från Tengberts och kunden, om inget annat framgår av erbjudande/offert eller orderbekräftelse.

 

1. Priser och betalningsvillkor

 • Alla priser är baserade på vår riktprislista, och är inklusive moms. Kunden betalar vid beställning minst 30% av priset för specialbeställda varor. Förskottsinbetalning kan ske via internetbank eller i butikens betalningsterminal.
 • Ordrar läggs i beställning så snart förskottsinbetalningen är registrerad hos Tengberts.
 • Slutbetalning för varor vid hämtning, leverans och/eller montering kan göras med betalkort och/eller kontant.
 • Rabatt ges ej på redan prisnedsatta varor.

2. Kundbesök och uppmätning

 • Tengberts erbjuder, utan förpliktelser för kunden, hembesök för mätning och vägledning.
 • Vid skevheter i golv eller tak kommer detta att fångas upp av vår säljare, som kan ge tips utifrån gällande förhållanden.
 • Om kunden efter hembesök gör ändringar som ändrar de förutsättningar som legat till grund för Tengberts uppmätning, t.ex. nytt golv, ska kunden omgående meddela detta skriftligt till Tengberts. Om det inte meddelas (jämför punkten ”Beställning och ändringar”), kommer kunden att belastas för de extrakostnader som kundens ändringar medför. Eventuella skevheter som måste rättas till betalas fullt ut av kunden, oavsett om varorna monterats av Tengberts eller kunden själv.

3. Erbjudande/offert

 • Erbjudande/offert är giltig i två veckor.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra erbjudandet/beställningen om angivna priser inte stämmer överens med vår prislista, om varor är missade, eller om vår säljare har räknat fel. Alla sådana ändringar måste framkomma på orderbekräftelsen. Kunden ska uppmärksammas på detta så snart avvikelsen uppdagas.
 • Vid prisändringar från våra leverantörer, görs också prisändring hos Tengberts. Ändringar kan göras utan meddelande.
 • Ritningar som Tengberts har gjort till en kund, får inte utan skriftligt samtycke kopieras eller göras tillgänglig för tredje part.

4. Beställning och ändringar

 • Tengberts produkter är specialtillverkade för kunden, och kan (tillägg: efter påbörjad tillverkning?) inte avbeställas.
 • Vid beställning ska kunden uppe korrekt namn, adress och telefonnummer, och skriva under kontraktet.
 • Kunden är efter underskrift bunden av kontraktet, inklusive angivna mått, valda varor.
 • Kunden måste kontrollera orderbekräftelsen noga för eventuella avvikelser.
 • Om kunder önskar ändring av beställningen efter att förskottsbetalning är gjord, ska detta göras skriftligt till Tangberts.
 • Eventuella ändringar måste göras skriftligt via e-post, eller personligen i butik där ändringen attesteras. En sådan ändring måste ske senast 24 timmar efter att förskottsinbetalningen är registrerad hos Tengberts (jämför punkten ”Priser och betalningsvillkor”).

5. Hämtning av varor

 • När beställda varor är klara för hämtning, får kunden SMS, e-postmeddelande eller telefonsamtal från Tengberts, med besked om att varorna kan hämtas. Leveransställe är Tengberts butik i Tibro.
 • Varorna överlämnas i samband med att slutbetalning sker via internetbank eller i butiken via betalningsterminal eller kontanter.
 • Kunden måste vid hämtning själv kontrollera att varorna inte är skadade. När varorna är hämtade, eller levererade om frakt är avtalat, ansvarar inte längre Tengberts för varorna.
 • Kunden lastar själv in varorna för transport. Vi föreslår att man emballerar varorna väl, särskilt glas- och spegeldörrar.
 • Om varorna inte hämtas inom sju dagar från SMS’et, e-postmeddelandet eller telefonsamtalet från Tengberts, tillkommer en lagerhyra med 1% av beställningsbeloppet per dag.

6. Frakt

 • Tengberts kan, om det avtalats med kunden, frakta varorna till kunden.
 • Avtalat fraktpris gäller till första dörr på markplan, om inget annat framkommer av ordern.
 • För leveranser till annat än markplan tas ett pristillägg ut  – 200 kronor/våning och kolli.
 • Om fraktare inte kan köra fram till dörr med lastbil, får kunden stå för kostaden för fraktares extrapersonal och bärande.
 • Om fraktare vid leverans måste vänta på kunden tillkommer 100 kronor per påbörjad kvart (15 min.).
 • Om kunden inte är hemma vid avtalad leveranstid, påförs en avgift om 500 kronor, och ny frakt betalas fullt ut.
 • Vid leverans ska kunden själv kontrollera att alla varor är oskadda. Om skador uppdagas, måste detta noteras på leveranskvittensen. Kunden övertar all risk efter att varorna levererats.

7. Montering

 • Tengberts erbjuder montering av garderober. Tidpunkter, utförande av montering, del- och restmontering och ev. reklamationer på monteringen avtalas med Tengberts. När arbetet är tillfredsställande utfört och kunden godkänt detta, ska montören motta resterande köpesumma, om kunden inte förhandsbetalat hela köpesumman, inkl. ev. frakt och montering. Betalning sker till betalningsterminal eller kontant.
 • Priset för monteringen inkluderar bara beställda varor, om inte annat framkommer skriftligt av erbjudande/offert eller orderbeskräftelsen.
 • Sidoväggar, hyllplan, topphylla och garderobsstänger levereras i standardstorlekarna. Ev. anpassning görs av kunden, om kunden valt att montera själv, eller valt andra än Tengberts montörer.
 • Skruvar för att fästa varorna i annat material än trä måste kunden själv tillhandahålla.
 • Garderobslådor kommer omonterade.

8. Försening och avbeställning

 • Om Hämtning/leverans måste skjutas upp en eller två gånger p.g.a. orsaker som Tengberts inte kan råda över, kan kunden ej få kompensation för detta. Vid en tredje försening ges kunden upptill 10% prisavdrag på de varor som är försenade. Exempel på vad Tengberts inte råder över är: förseningar från underleverantörer, sjukdom, felproducerade varor, transportskador, strejk och andra samhällshändelser.
 • Tengberts produkter är specialtillverkade för kunden, och kan inte avbeställas.

9. Förbehåll om äganderätt

 • Tengberts förbehåller sig äganderätten på levererade varor tills hela köpesumman är betald.

10. Restordrar och felleverans

 • Om varor saknas eller blir fellevererade (gäller både vid hämtning och leverans till kund) måste detta finnas dokumenterat på leveranskvittensen. Om kunden har betalat för frakt, kommer Tengberts att leverera restordrar eller felleveranser kostnadsfritt hem till kunden.

11. Reklamationer

 • Alla varor som Tengberts säljer följer köplagen på 2 år.
 • Vi tillhandahåller en utvidgad garanti. Det är därför viktigt att kunden behåller alla dokument kring köpet. Dokumenten är en förutsättning för att garantien ska gälla.
 • Reklamationer ska inkomma till Tengberts inom tre dagar efter hämtning/leverans.
 • Ev. skador som orsakats av Tengberts ska finnas dokumenterade på leveranskvittensen.
 • Reklamationer vid produktfel eller saknade varor som Tengberts måste föra vidare till sina leverantörer, kan inte Tengberts hållas ekonomiskt ansvariga för.
 • Korrigering av reklamationer ska bara utföras av Tengberts. Detta ska ske inom tio arbetsdagar. Om kunden får reklamationen korrigerad av tredje part eller gör det själv, kommer Tengberts inte att kompensera kunden, om inte Tengberts skriftligt godkänt kompensationen i förväg.

12. Retur av varor/ångrat köp

 • Returnering av varor kan bara göras efter avtal med Tengberts. Alla returvaror måste vara omsorgsfullt emballerade vid leverans.
 • Alla skjutdörrar är specialtillverkade efter mått, och kan inte under några omständigheter tas i retur. Detta gäller även varor som redan är monterade.
 • Oöppnade varor ersätts med 70% av varuvärdet om de returneras i originalemballage och utan skador.
 • Tengberts vill bara ha nöjda kunder, och önskar att ev. meningsskiljaktigheter löses.